2 9 1696 Hoorn Oud Recht 5600 akte 85
Door gezamenlijke erfgenamen, onder wie Aaltje Cornelis Mieses, moeder van Jan Jacobsz Opdam, wordt een stuk land verkocht aan Claas Aarsz Boerman te Obdam voor f 25
8 11 1707 OR Heiloo boek 65 Archief Alkmaar
Jan Jacobsz Opdam wordt gedaagd door Willem Maurits van Cats vanwege f 296,- achterstallige huur voor een huijsmanswoning en 30 ha land gelegen aan de Coulsterlaan
13 6 1708 Boek 5601 Obdam te Hoorn fol 322
Jan Cornelisz Opdam en Jan Jacobsz Opdam verkopen als voogden over Aagje Ponse twee stukjes land in de bedijkte Wormer aan Aarjen Jansz Mieses. Jan Cornelisz is naar Obdam afgereisd en door zijn neef gemachtigd namens hem te handelen
15 6 1708 Boek 5601 Obdam te Hoorn fol 322
Jan Jacobsz Opdam verkoopt de grond die hij geërfd heeft van mijn moeder aan zijn nichtje Aagje Ponse. Hij heeft daarbij een dubbelrol. Als voogd sluit hij op haar naam een hypothecaire lening waarmee de verkoop wordt betaald en die hij als verkopende partij zelf int.
26 8 1714 OR 89 Heijloo
Verschillende getuigen verklaren dat Pieter Dirksz Heemskerk, alias Kermis, na een ruzie met Jan Jacobsz Opdam is overleden zonder schuld van deze laatste.
2 9 1696 Hoorn Oud Recht 5600 akte 85
Aaltje Cornelis Mieses, mother of Jan Jacobsz Opdam is one of several inheritors who sell a piece of land to Claas Aarsz Boerman in Obdam for f 25
8 11 1707 OR Heiloo boek 65 Archief Alkmaar
Jan Jacobsz Opdam is summoned by Willem Maurits van Cats. The allegation is that he is f 296,- behind in rent of a farmhouse and 30 ha of land located at the Coulsterlaan in Heiloo
13 6 1708 Boek 5601 Obdam te Hoorn fol 322
Jan Cornelisz Opdam and Jan Jacobsz Opdam sell in their capacity of guardians of Aagje Ponse sell two pieces of land in the Wormer polder to Aarjen Jansz Mieses.
15 6 1708 Boek 5601 Obdam te Hoorn fol 322
Jan Jacobsz Opdam sells the land in the village of Obdam which he has inherited from his mother to Aagje Ponse. Aagje Ponse is a minor. Jan Jacobsz plays a double role. On the one hand he is her guardian. As a guardian he buys a mortgage loan for her, so that she can pay him for the land.
26 8 1714 OR 89 Heijloo
Several witnesses testify that Pieter Dirskz Heemskerk, also called Kermis, died after an argument with Jan Jacobsz Opdam and say that the latter was not responsible for his death.
Note
The full list of documents and transcriptions is given on the Dutch pages. The Dutch page also gives access to transcriptions of the full text of documents. Switching to the corresponding English page may produce the message that the page is available only in Dutch.

Pages with green coloured links on the left hand side provide summaries of the contents of a document and/or explanatory texts. Transcriptions of the old documents have not been made for none of the English pages.